Công chứng thuê, mượn tài sản

– Người yêu cầu công chứng nộp đủ các giấy tờ nêu trên cho công chứng viên, nộp phiếu yêu cầu công chứng theo mẫu quy định.

– Công chứng viên nhận hồ sơ, xem xét hoặc soạn thảo hợp đồng và hẹn thời gian ký.

1. ĐỐI VỚI CHỦ TÀI SẢN LÀ CÁ NHÂN

+ Căn cước công dân/ CMND/ Hộ chiếu của chủ tài sản.

+ Giấy chứng nhận kết hôn.

+ Sổ hộ khẩu.

+ Giấy chứng nhận: Quyền sử dụng đất, Sổ hồng, Sổ tiết kiệm, Đăng ký xe…(Giấy tờ về tài sản).

2. ĐỐI VỚI CHỦ TÀI SẢN LÀ TỔ CHỨC

+ Đăng ký kinh doanh.

+ Đăng ký mẫu dấu.

+ Biên bản họp công ty.

+ Giấy chứng nhận: Quyền sử dụng đất, Sổ hồng, Sổ tiết kiệm, Đăng ký xe…(Giấy tờ về tài sản).

+ Căn cước công dân/ CMND/ Hộ chiếu của người đại diện công ty.

+ Giấy ủy quyền nếu không phải người đại diện theo pháp luật ký.