Công chứng tặng cho

– Người yêu cầu công chứng nộp bản phôtô (không cần chứng thực bản sao) các giấy tờ nói trên và mang bản chính để đối chiếu khi đến ký công chứng.
– Văn phòng công chứng Trần Hoàng Mai sẽ tiến hành soạn thảo Hợp đồng/giao dịch theo yêu cầu của khách hàng.

1. ĐỐI VỚI CHỦ TÀI SẢN LÀ CÁ NHÂN

+ Căn cước công dân/ CMND/ Hộ chiếu của chủ tài sản.

+ Giấy chứng nhận kết hôn.

+ Sổ hộ khẩu.

+ Giấy chứng nhận: Quyền sử dụng đất, Sổ hồng, Sổ tiết kiệm, Đăng ký xe…(Giấy tờ về tài sản).

2. ĐỐI VỚI CHỦ TÀI SẢN LÀ TỔ CHỨC

+ Đăng ký kinh doanh.

+ Đăng ký mẫu dấu.

+ Biên bản họp công ty.

+ Giấy chứng nhận: Quyền sử dụng đất, Sổ hồng, Sổ tiết kiệm, Đăng ký xe…(Giấy tờ về tài sản).

+ Căn cước công dân/ CMND/ Hộ chiếu của người đại diện công ty.

+ Giấy ủy quyền nếu không phải người đại diện theo pháp luật ký.