Liên hệ    Văn phòng công chứng Trần Hoàng Mai (Chợ Lớn cũ) là nơi tin cậy để tư vấn cho khách hàng trên nhiều lĩnh vực pháp luật kinh tế, dân sự, hành chính, đất đai…và tiến hành việc chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch, bản dịch hồ sơ tài liệu, chứng thực chữ ký trên các văn bản, tài liệu, chứng thực bản sao từ bản chính, v.v… bảo đảm sự an toàn về pháp lý cho quý khách hàng.

    • 467 Hồng Bàng, Phường 14, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
    • +84 62 610 158    +84 62 610 112
    • info@congchungcholon.vn
    • 0985 99 88 00