Công chứng hợp đồng, văn bản

– Người yêu cầu công chứng nộp đủ các giấy tờ nêu trên cho Công chứng viên, nộp phiếu yêu cầu công chứng theo mẫu quy định.
– Công chứng viên nhận hồ sơ, xem xét hoặc soạn thảo hợp đồng và hẹn thời gian ký.

I. CÁC GIẤY TỜ CẦN XUẤT TRÌNH

– Chứng minh nhân dân, Hộ khẩu của người ủy quyền, người được ủy quyền.

– Giấy chứng nhận kết hôn (trường hợp đối tượng của ủy quyền là tài sản chung của vợ chồng).

– Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do UBND xã, phường cấp (nếu đang sống độc thân)

– Đăng ký kinh doanh, Biên bản họp sáng lập viên hoặc Biên bản họp Hội đồng quản trị (đối với tổ chức).

– Các giấy tờ liên quan đến nội dung ủy quyền như Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng mua bán căn hộ cần chung cư, Giấy triệu tập của Tòa án hoặc các giấy tờ có liên quan khác …

 II. TRÌNH TỰ CÔNG CHỨNG 

– Người yêu cầu công chứng nộp đủ các giấy tờ nêu trên cho Công chứng viên, nộp phiếu yêu cầu công chứng theo mẫu quy định.

– Công chứng viên nhận hồ sơ, xem xét hoặc soạn thảo hợp đồng và hẹn thời gian ký.

– Các bên đọc hợp đồng, khi đồng ý với nội dung thì ký kết hợp đồng (nếu là pháp nhau thì phải đóng dân pháp nhân vào hợp đồng).

– Công chứng viên ký công chứng hợp đồng. – Nộp lệ phí đóng dấu Văn phòng công chứng.